دیگر وزنم پایین نمی آید!

شاید شما هم به نقطه ای رسیده باشید که هر چه تلاش می کنید عدد وزنتان پایین تر نمی آید!
تجربه ای مشترک در بین تمام افرادی که برای کاهش وزن تلاش می کنند رسیدن به کفه وزن است، که مردم در اصطلاح عامیانه به آن stop کردن وزن می گویند.
در این حالت وزن درسطح ثابتی برای مدتی طولانی باقی می ماند و نهایتا کاهش وزن متوقف شده و فرد از ادامه روال کاهش وزن خود دلسرد و ناامید می شود.
تئوری های مختلفی برای این شرایط بیان شده است:
یک تئوری این است که کفه موقت نشان دهنده کاهش چربی در سلول های چربی فرد است و این تعدیل در حدی است که باعث حفظ وزن می شود.
نظریه دیگر این است که ترشح مواد سمی از بافت های چربی حین از بین رفتن چربی، غدد درون ریز، متابولیسم و عوامل التهابی بدن را مختل کرده و وزن ثابت می ماند و تئوری آخر این است که کاهش متابولیسم بدن به دلیل کاهش بافت بدون چربی و سازگار شدن بدن با کم خوری است.
در این شرایط، راه حل تغییر  میزان کالری برنامه غذایی روزانه، افزایش میزان فعالیت بدنی و مصرف آب بیشتر جهت دفع سموم تولیدی در بدن است.
تنها لازم است از ادامه مسیر دست نکشید و ناامید نشوید…