به آفتاب سلامی دوباره کنیم – قسمت اول

یکی از کمبودهایی که افراد دچار اضافه وزن و چاق را تهدید می‌کند، کمبود ویتامین D است. مطالعات نشان داده‌اند سطح ویتامین D ارتباط معکوس با نمایه توده بدنی دارد.
هر 1 عدد افزایش در نمایه توده بدن، 1/5% از غلظت ویتامین D سرم کم می‌کند. در واقع هر چه فرد وزن بالاتری داشته باشد، سطح ویتامین D سرمی پایین‌تری خواهد داشت.
چرا سطح ویتامین D در افراد چاق کاهش می‌یابد؟
هر چند مکانیسم دقیق این مسئله مشخص نشده است لیکن یکی از دلایل این است که از آنجایی که ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است، در سلول‌های چربی به دام می‌افتد و در نتیجه زیست فراهمی این ویتامین در بدن پایین می‌آید و سطح این ویتامین در جریان خون کاهش می‌یابد. هم‌چنین از آنجایی که افراد چاق ساعات کمتری را به فعالیت بدنی می‌پردازند ممکن است به دلیل بی تحرکی و تنبلی آنان در خروج از منزل و یا محیط کار در معرض نور آفتاب کمتری قرار بگیرند.